Opgelet, uw browser is verouderd! Voor optimaal surfplezier raden wij u aan om een update uit te voeren.

Privacy Policy

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring lichten we dit toe. Ze gaat in vanaf heden en houdt rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) die op 25/05/2018 van kracht wordt. We hebben het hier over gegevens van jou als klant, als toekomstige klant of als andere betrokkene (bv contactpersoon in een bedrijf).

IDEAL BV is als verwerkingsverantwoordelijke gevestigd te B-9800 Deinze, Markt 94. Je kan ons telefonisch bereiken (00 32 9 386 15 29), per mail (info@idealfashion.be) of via de website www.idealfashion.be
. Het ondernemings-/BTW-nummer is 0424 765 077.

IDEAL BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons meedeelt altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.  Uw persoonlijke gegevens zullen zonder uw toestemming nooit ter beschikking gesteld worden aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw vraag/bestelling.
We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Verwerkingsdoeleinden

IDEAL BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten (naam, adres, telefoonnummer, mailadres, geboortedata, en noodzakelijke facturatiegegevens) voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, klantenkaart, …), uitvoering van service, profilering (analyse van verkooptransacties met het oog op het bijsturen van de bedrijfsstrategie) en het verzenden van gepersonaliseerde reclame (direct marketing bv acties, opendeurdagen, info over de winkel).

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de AVG met name

  1. Contractuele basis: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
  2. Het gerechtvaardigd belang : noodzakelijk om te kunnen functioneren en ondernemen;
  3. Toestemming,

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met een vennootschap in België die postmailings verzorgt. Voor e-mailing wordt gewerkt met het mailingprogramma Mailchimp;

Bewaarperiode

IDEAL BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (AVG) met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Voor vragen over de website en uw privacy mag u steeds contact opnemen.